” فایل خلاصه کتاب ” مدیریت بدون زور و اجبار” از ویلیام گلسر

در این فایل چه چیزی بیان می شود؟ تقریبا اکثر مدیران فکر می کنند که علت رفتارهای افراد تحت مدیریت…
group1
رایگان!

” خلاصه کتاب ” هفت عادت مردمان موثر” از استفان کاوی

در این فایل چه چیزی بیان می شود؟ موثر بودن خواه در زندگی خودمان و خواه در زندگی دیگران محصول…
group2
رایگان!

” خلاصه کتاب اثر مرکب(دارن هاردی) ” (کتابی متفاوت جهت موفق شدن)

در این فایل چه چیزی بیان می شود؟ اثر مرکب اثر مرکب پرفروش اثر دارن هاردی Darren Hardy نویسنده، سخنران…
group10
رایگان!

” خلاصه کتاب حکایت دولت و فرزانگی “

در این فایل چه چیزی بیان می شود؟ این کتاب، داستانی قوی که یکی از سودمندترین حقایق را  آشکار می‌سازد.…
group11
رایگان!

کتابچه ” ما تنها برای نان زندگی نمی کنیم”(برای کسانی که به دنبال موفقیت هستند)

در این فایل چه چیزی بیان می شود؟ زندگی .... پر از فراز و نشیب بود. كثرت این فراز و…
group16
رایگان!

«خلاصه کتاب 13 اشتباه مهلک مدیران» برای مدیران موفق

در این فایل چه چیزی بیان می شود؟ این كتاب در مورد تكمیل مهارت های رهبری و مدیریت، در راستای…
group13
رایگان!