سبد خرید 0

فرهنگ بی مدیر

« فرهنگ بی مدیر »

بسیار مطرح می شود که  بخش زیادی  از مشکلات این کشور ناشی ازسو مدیریت است. مدیر و مدیران این کشور از فضا نیامده اند و از خودمان هستند.بسیاری از سومدیریت های مدیران ریز و درشت سرچشمه از فرهنگی می گیرد که در همین جامعه در آنها نهادینه شده است‌.در این مجموعه قصد دارم مشکلات  و خصلت های فرهنگی جامعه ای که نامدیر میسازد بررسی کنیم.

keyboard_arrow_up