مهدی نیکبخت

ما که هستیم

تیم ما متشکل از افراد توانمند و تحصیل کرده در زمینه مدیریت، حوزه کوچینگ و توسعه فردی می باشد که با هدف کمک به توسعه دانش مدیریت و داشتن مدیرانی شایسته و همچنین کمک به مردم این مرز و بوم از طریق کوچینگ و توسعه فردی جهت شناخت پتانسیل ها و استعدادهایشان و رسیدن به جایگاهی که شایسته آن می باشند، شروع به فعالیت نموده است.

ماموریت ما

هدف ما ارتقای سطح کیفی  و کمک به توسعه دانش مدیریت می باشد.

رهبران تیم

 • مهدی نیکبخت

 • جهانگیر روشن

مهدی نیکبخت

 • دانش آموخته مهندسی صنایع، مدیریت صنعتی، مدیریت استراتژیک

 • کارشناس فاکتور های انسانی در افزایش بهره وری

 • مربی توسعه فردی و سازمانی

 • مولف کتاب ارگونومی

 • دانش آموخته فراکوچ ایرانیان

 • پژوهشگر حوزه مدیریت

جهانگیر روشن

 • دانش آموخته مدیریت بازرگانی،مدیریت بازاریابی، مدیریت استراتژیک

 • مربی توسعه فردی و سازمانی

 • دانش آموخته فراکوچ ایرانیان

 • پژوهشگر حوزه مدیریت

گواهینامه ها