“راهبری، ابزاری برای مدیریت استراتژیک”

در این فایل چه چیزی بیان می شود؟ "راهبری، ابزاری برای مدیریت استراتژیک" چکیده هدف مقاله: اقتصاد جهانی و گرایشات…
group1
6900تومان

“بررسی فاکتورهای موثر در استفاده مداوم از برنامه‌های اجتماعی تلفن همراه: دیدگاه‌های رضایت، عادت و ارزش مشتری”

در این فایل چه چیزی بیان می شود؟ "بررسی فاکتورهای موثر در استفاده مداوم از برنامه‌های اجتماعی تلفن همراه: دیدگاه‌های…
group0
6900تومان

کشف هوش کسب و کار از بررسی های آنلاین محصولات: چارچوب قاعده استقرایی (قیاسی)

در این فایل چه چیزی بیان می شود؟ "کشف هوش کسب و کار از بررسی های آنلاین محصولات: چارچوب قاعده…
group0
6900تومان

” نقش تجربه قبل از مصرف در ارزش درک شده برندهای خرده فروشی: تجربه مصرف کنندگان از بازارهای نوظهور”

در این فایل چه چیزی بیان می شود؟ "نقش تجربه قبل از مصرف در ارزش درک شده برندهای خرده فروشی:…
group0
6900تومان

” تحریک خلاقیت سازمانی با بداهه‌گویی تئاتری”

در این فایل چه چیزی بیان می شود؟ " تحریک خلاقیت سازمانی با بداهه‌گویی تئاتری" چکیده گرچه خلاقیت سازمانی به…
group4
رایگان!

” گرایش بازاریابی سبز: مفهوم سازی، توسعه مقیاس و معتبرسازی”

در این فایل چه چیزی بیان می شود؟ "گرایش بازاریابی سبز: مفهوم سازی، توسعه مقیاس و معتبرسازی" چکیده از آنجا…
group1
رایگان!