ما که هستیم

تیم ما متشکل از افراد توانمند و تحصیل کرده در زمینه مدیریت، حوزه کوچینگ و توسعه فردی می باشد که با هدف کمک به توسعه دانش مدیریت و داشتن مدیرانی شایسته و همچنین کمک به مردم این مرز و بوم از طریق کوچینگ و توسعه فردی جهت شناخت پتانسیل ها و استعدادهایشان و رسیدن به جایگاهی که شایسته آن می باشند، شروع به فعالیت نموده است.

ماموریت ما

هدف ما ارتقای سطح کیفی  و کمک به توسعه دانش مدیریت می باشد.

رهبران تیم

مهدی نیکبخت

 

  • دکتری مدیریت استراتژیک
  • کوچ حرفه ای و عضو انجمن علمی بنیاد نخبگان کوچینگ ایران
  • پژوهشگر ،مولف و مدرس علوم مدیریت

جهانگیر روشن

 

  • دکتری مدیریت استراتژیک
  • کوچ حرفه ای و عضو انجمن علمی بنیاد نخبگان کوچینگ ایران
  • پژوهشگر ،مولف و مدرس علوم مدیریت

همکاران ما

همراهان مادی و معنوی ما